Malugod na tinanggap ni Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D. ang ating mga panauhin na sina Dr. May B. Eclar, CESO V at Dr. Dante G. Parungao, CESE VI. Maraming salamat po sa inyong pagbisita sa ating lokal na pamahalaan. At sa mga kasamahan po natin sa serbisyo na naglaan din po ng oras upang ang munting pagkikita na ito ay maging makubuluhan, kay Coun. Jerry S. Fulgencio, Coun. Rodney S. Cabrera, at Dr. Abigail P. Baret, maraming salamat po!