Sama sama sa pagsulong, mga kabataan ng ating lungsod ay ibangon. Tulong tulong sa pagharap sa panibagong taon!

  Nagpamahagi ngayong araw, January 7, 2022 ng allowance ang Pamahalaan ng Science City of Muñoz na pinamumunuan ni Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D. sa 215 na high school scholars.

 Upang matulungan ang ating mga minamahal na mag-aaral ay ibibigay ng ating pamahalaan ang makakayanan nito para sa mga scholar upang sa kanila’y makapagsilbi kahit sa munting paraan.