Isinagawa na ang pangalawang pagsusuri para sa Bakuran Ko, Gulayan ko 2021 mula Oktubre 12, 2021 na natapos nitong Oktubre 19, 2021. Muli po ay hinihikayat ng Pamahalaan ng Lungsod Agham ng Muñoz sa pamumuno ng ating Punong Lungsod NESTOR L. ALVAREZ, Ph.D. ang ating mga minamahal na kababayan na makiisa sa ating Bakuran Ko, Gulayan ko. Ang proyektong ito ay makakatulong na magkaroon ng napapanatiling kabuhayan at sapat na pagkain laban sa malnutrisyon. Ito din ay isang paraan upang mapuksa ang matinding kahirapan at gutom.

Narito ang mga criteria para sa pagsusuri sa Barangay Category:

1. DEMO GARDEN: 50%

a. Quantity of Plants: 10%
b. Quality of Plants: 10%
c. Use of Appropriate Technology:10%
d. Utilization of Products: 10%
e. Beauty, Cleanliness and Environmental Conservation and Sustainability: 10%

2. BARANGAY IMPACT/ PARTICIPATORY/CLEANLINESS: 50%

a. Community Participation: 25%
b. Cleanliness/ Solid Waste Mngt./IEC: 25%

Narito naman ang mga criteria para sa pagsusuri sa Household Food Production Level:

1. HEALTH AND PRODUCTIVITY OF CROPS: 50%

a. Diversity of Plants: 20%
b. Quality of Crops: 20%
c. Utilization of Crops: 10%

2. USE OF APPROPRIATE TECHNOLOGY: 25%

3. BEAUTY, CLEANLINESS AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND SUSTAINABILITY: 25%

Ang gulay ay buhay! Paalala po sa lahat na kumain ng masustansyang pagkain tulad ng gulay. Panatilihing malakas ang ating mga resistensya upang malabanan ang Covid-19. Mag-ingat po tayong lahat!