Tatlumput pitong (37) unit HP photocopier, isang (1) yunit ng Duplo Digital Duplicator at mga toner at supplies ang inhandog ng pamahalaan ng Lungsod Agham ng Muñoz sa DepEd Schools Division Office para sa mga pampublikong eskwelahan ng ating Lungsod sa pamumuno ni Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D.

Ang unang batch ng module na kasalukuyang ginagamit ng mga bata ay pinalimbag sa printing press, habang ang mga nasabing copier na inihandog ay magagamit ng ating mga guro sa paglilimbag ng mga susunod pang modules.