“Healthy and Beautiful Smiles, Beyond Miles”

Talagang beyond miles ang ganda ng mga poster na ginawa ng ating mga pambato sa POSTER MAKING CONTEST na sina Wilfredo P. Ramos III, 19 taong gulang mula sa Barangay Bical at si Kim Audrey A. Dizon, 17 taong gulang ng Barangay Catalanacan.

Bilang parte ng ating National Celebration of Oral Health Month 2022, ginanap ang nasabing POSTER MAKING CONTEST sa pangunguna ni Dr. Andrea Vasquez  nitong Pebrero 17, 2022 sa Barangay Bical at Barangay Catalanacan Day Care Centers.