Nakakapanabik magpakasal hindi po ba? Ngunit ang kasal ay nagdudulot din ng mga hamon, tulad ng paggawa ng mga mahahalagang desisyon ng magkasama, kaya bago magpakasal ay lubos na kinakailangan ng Pre- Marriage Orientation and Counseling upang maihanda sila sa kanilang tatahaking buhay.

 Kaya nitong Disyembre 20, 2022 sa pangunguna ni Mr. Jayromie Aromin ay naganap ang isang Pre-Marriage Orientation and Counselling sa ating Conference Hall.

 Sa counselling na ito ay maaring matukoy ng mga ikakasal ang mga isyung maaring magdulot ng problema sa kanilang pagsasama, kung ano ang mga maaring maging solusyon sa mga problemang ito at kung paano nila ito haharapin ng magkasama.