Dumalo ang ating mahal na MAYOR BABY ARMI LAZARO ALVAREZ sa NEWLY ELECTED OFFICIALS (NEO) ORIENTATION COURSE: PRIMED LEADERS FOR RENEWED LOCAL GOVERNANCE nitong July 19, 2022 na magtatapos ngayong July 21, 2022 na ginaganap sa Crowne Plaza Galleria Manila, Asian Development Bank Avenue, corner Ortigas Avenue Center, Quezon City.

 Ang personal na oryentasyon ay bahagi ng NEO Program sa pagsisimula ng local na pamamahala o Local Governance. Sa pamamagitan nito ay matutulungan ang mga Local Chief Executives sa pangangasiwa ng kanilang unang isang daan (100) na araw sa panunungkulan sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanila ng iba’t ibang paksa patungkol sa Local Governance at Local Leadership.