Binasbasan na mga kababayan ang Rang Ayan Elementary School Grounds at ang Rang Ayan Eco Park!

 Lubos na nagpapasalat ang Pamahalaan ng Lungsod Agham ng Muñoz sa pamumuno n gating Punong Lungsod Nestor L. Alvarez, Ph.D. sa inyong walang sawang pakikiisa at pagtitiwala.

 Ang mga ganitong proyekto ay nakakatulong upang marelax ang ating mga isip. Sa pandemyang ito ay nararapat nating palakasin ang ating mga pangangatawan pati na din ang ating mga emosyonal na estado.