Para sa mas matibay at may pagkakaisang samahan ay naganap ang isang courtesy call sa pagitan ng Regional Trial Court (RTC) Judges at ng ating butihing MAYOR ARMI LAZARO ALVAREZ nitong Julyo 25, 2022.

Sa naganap na courtesy call ay umaasa ang Lokal na Pamahalaan ng Lungsod Agham ng Muñoz sa isang tuloy-tuloy at matagumpay na programa para sa patas at wastong sistemang panghukuman para sa kapayapaan.