Nagsagawa ng isang Sabayang Pagsisipilyo ang mga Day Care Students at Pregnant Women ng Brgy. Bantug ngayong Pebrero 6, 2020.

Ang aktibidad na ito ay bilang pakikiisa sa National Oral Health Month ng Department of Health at malaking bagay upang maipaunawa sa ating mga kababayan ang tamang paraan ng pagsisipilyo.

Nagkaroon rin ng Fluoride Application at Free Dental Check-up bilang bahagi ng nasabing aktibidad.

Nakatakda namang libutin muli ng City Dental Unit ang lahat ng mga barangay sa lungsod sa darating na Hulyo at Agosto para magsagawa ng Free Dental Check-up.

Ngiting Matibay, Ngiting Tagumpay!

#UniteForMouthHealth