Mga kababayan ang ating minamahal na Pamahalaan ng Lungsod Agham ng Muñoz sa pangunguna ni Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D. ay nagawaran na ng SAFETY SEAL Number ngayong araw, Hulyo 21, 2021 na may bisa hanggang Disyembre 21, 2021. Ibig sabihin nito’y ang ating tanggapan ay napatunayang sumusunod sa minimum na pamantayan sa kalusugan ng publiko na itinakda ng gobyerno.

Patuloy na magseserbisyo ang Lokal na Pamahalaan ng Science City of Muñoz ng may pagpapahalaga sa kaligtasan ng mga nasasakupan nito sapagkat ang inyong kaligtasan ang isa sa aming prayoridad.