Sinu sino ang maaaring gumamit ng Travel Pass at mga kinakailangang dokumento para makakuha nito.

Ang pagbibigay po ng Travel Pass ay manggagaling sa ating City Health Office at City Agriculture Office.

Salamat po:)