Ang Social Security System (SSS) ay kasalukuyang nangangasiwa ng programa tulad ng Social security (SS) kabilang ang maternity, disability, retirement, death at funeral services. Nagbibigay ito ng kapalit na kita para sa mga manggagawa sa oras ng kamatayan, kapansanan, pagkakasakit, panganganak at katandaan.

  Bilang isang pagpupugay ay naganap ang isang courtesy call sa pagitan ng ating Social Security System (SSS), San Jose City sa ating Lokal na Pamahalaan ng Sceince City of Muñoz sa pamumuno ng ating MAYOR BABY ARMI LAZARO ALVAREZ, nitong Setyembre 13, 2022.

 Pangunahing paksa sa nasabing courtesy call ang pagiging miyembro ng ating mga Job Order sa SSS upang mabigyan sila ng kasiguraduhan at tulong pagdating ng mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng sakuna at iba pa.

 Inaasahan po ng pamahalaan ang patuloy na matibay at matagumpay na pagkakaisa.