“United for a VAW-Free Philippines”

 Ayon sa Republic Act No. 9262 “An Act Defining Violence Against Women and Their Children, Providing for Protective Measures for Victims, Prescribing Penalties Therefore, and for other Purposes” ay ipinapayahayag na pinapahalagahan ng estado ang dignidad ng mga KABABAIHAN at mga bata at ginagarantiyahan ang ganap na paggalang sa karapatang pantao.

 Kaya mga kababayan sa pangunguna ng ating TITA MAYORA BABY ARMI LAZARO ALVAREZ at ang City Social Welfare and Development sa pangunguna ni Ms. Gabriela Fernandez ay sama-sama po nating isulong at suportahan ang Pagpigil sa KARASAHAN sa mga BABAE. Ang mga babae ay nararapat irespeto at igalang hindi saktan, mapapisikal man o emosyunal.

 Bilang isang babae ay lubos ang pagtangi ng ating TITA MAYORA BABY ARMI sa kanyang mga kapwa babae kaya kaniyang isinusulong ang isang lungsod na walang karahasan, isang lungsod kung saan maari mamuhay ang mga babae ng masaya, malaya at higit sa lahat ligtas sa kahit anumang karahasan.