“Matino, Mahusay, at Maasahang Serbisyo”

 CONGRATULATION SCIENCE CITY OF MUÑOZ isa nanamang karangalan ang iyong nakamit!

 Malugod pong ibinabalita ng Lokal na Pamahalaan ng Science City of Muñoz sa pamumuno ng ating masipag na TITA MAYORA BABY ARMI LAZARO ALVAREZ na ang ating Lokal na Pamahalaan ay nagawaran ng 2022 SUBAYBAYANI SPECIAL AWARD nitong Disyembre 12, 2022 kung saan kinilala ang ating lungsod bilang isang champion M&E system at tagapagtaguyod para sa pagpapanatili ng transparency at pananagutan sa pagsasagawa ng lokal na pagpapatupad at pamamahala ng proyekto.

 Ang subayBAYANI special award ay ipinagkakaloob upang kilalanin ang mahusay at tuloy tuloy na pagganap ng mga LGU Focal Persons sa pagsasagawa ng pangkalahatang pagpapatupad at pagsubaybay sa mga LGU Infrastructure Projects na nakatala sa SubayBAYANI Platform.

 Sama-sama po nating batiin ang ating Lokal na Pamahalaan! Ito po ay isa sa bunga ng tuloy tuloy na pagtutulungan at pagkakaisa natin at ng masipag, aktibo at may pagmamahal na pagseserbisyo ng ating TITA MAYORA BABY ARMI LAZARO ALVAREZ at mga empleyado ng LGU!