Kaisa sa pagsusugpo ng Covid-19, ang mga opisina ng Local Government Unit, kasabay ng Public Market ay nilinis at dinisinfect nitong Marso 13, 2020 ng hapon. Nagkaroon din ng pag sanitize ang City Health Center noong 5:00PM ng March 12 hanggang 8:00AM ng March 13. Upang tuluyang masugpo ang Covid-19 sa lalong madaling panahon, ang lahat ng mamamayan ay hinihikayat na makiisa at makipagtulungan sa gobyerno. Ugaliin ang paglilinis o pagdidisinfect sa inyong mga tahanan at ang palagiang paghuhugas ng kamay at pag gamit ng alcohol. Umiwas sa matataong lugar. Takpan ng panyo ang bibig at ilong kung umuubo at bumabahing. Ireport sa barangay at City Health Center ang sinumang may simtomas ng sakit.

#DisiplinaMuna
#COVID19