“Tugon sa Usbong ng Buhay Inuming-Tubig ang Gabay”

 Tubig ay buhay! Bawat patak ay matimbang kaya ito’y pahalagahan!

 Nitong Marso 15, 2022 sa pangunguna ng ating MAYOR NESTOR L. ALVAREZ, Ph.D. ay pinaigting at pinagtibay ng mga dati at bagong opisyal ng TUBIG Project ng barangay Calabalabaan, Palusapis, San Antonio, Naglabrahan, Labney, Curva, Mangandingay, Rang–Ayan, Villa Santos, Villa Isla, Linglingay, Calisitan at Pandalla sa pamamagitan ng panunumpa sa tungkulin na kanilang tutuparin ito ng buong husay at katapatan, sa abot ng kanilang makakaya.

 Samantala ang mga dati at bagong opisyal naman ng TUBIG Project ng Barangay Rizal, Franza, San Felipe, San Andres, Mapangpang, Maragol, Magtanggol, Sapang Cauayan, Villa Nati at Sitio Bagbagguing ay magsasagawa ng kanilang oath taking bukas Marso 17, 2022 sa Barangay Rizal. Buong pusong tutuparin ang mga tungkulin para sa bayan natin! Magkaisa at magtulungan para sa tubig na buhay ng sambayanan.

     Ang proyektong TUBIG na nag umpisa noong 2004 ay isa lamang po sa mga mahalaga at napakaraming programa ng ating Lokal na Pamahalaan ng Science City of Muñoz.