Patuloy po ang pagbibigay ng ikalawang ayuda sa mga barangay ng Licaong, Bagong Sikat, Cabisuculan, Calabalabaan at Balante ngayong araw. Bukas po ay ang ibang mga barangay naman ang mapamamahaginan.

Ang pagdodokumentaryo po na ito ay pagbibigay kalinawan sa ating mga kababayan na ang tulong mula sa ating lokal na pamahalaan ay ipinapamahagi sa lahat ng barangay at personal na tinatanggap ng ating mga barangay opisyales para naman isa-isahin ang pamamahagi sa lahat ng sambahayan.

Maraming salamat po.