Inumpisahan na ang pagsusuri para sa Bakuran Ko, Gulayan Ko 2021 ngayong Agosto 3, 2021 na magtatapos sa Agosto 10,2021. Ito ay may dalawang kategorya, ang Barangay Category at Household Category.

Narito ang mga criteria para sa pagsusuri sa Barangay Category:

1. DEMO GARDEN: 50%

a. Quantity of Plants: 10%
b. Quality of Plants: 10%
c. Use of Appropriate Technology:10%
d. Utilization of Products: 10%
e. Beauty, Cleanliness and Environmental Conservation and Sustainability: 10%

2. BARANGAY IMPACT/ PARTICIPATORY/CLEANLINESS: 50%

a. Community Participation: 25%
b. Cleanliness/ Solid Waste Mngt./IEC: 25%

Narito naman ang mga criteria para sa pagsusuri sa Household Food Production Level:

1. HEALTH AND PRODUCTIVITY OF CROPS: 50%

a. Diversity of Plants: 20%
b. Quality of Crops: 20%
c. Utilization of Crops: 10%

2. USE OF APPROPRIATE TECHNOLOGY: 25%

3. BEAUTY, CLEANLINESS AND ENVIRONMENTAL CONSERVATION AND SUSTAINABILITY: 25%

Hinihikayat po ng Pamahalaan ng Lungsod Agham ng Muñoz sa pamumuno ni Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D. ang ating mga minamahal na kababayan na makiisa sa ating Bakuran Ko, Gulayan ko 2021. Ang proyektong ito ay magkakatulong sa atin na magkaroon ng napapanatiling kabuhayan at sapat na pagkain laban sa malnutrisyon.

Literal po mga kababayan ang kasabihang “kung may itinanim ay may aanihin”.