Batay sa IATF Resolution No. 72, ang ating butihing Mayor Nestor L. Alvarez, Ph.D. ay naglabas ng Executive Order No.28 Series of 2020 sa pagpapatibay ng mga patnubay ng nasabing resolusyon na nauukol sa pansamantalang pagsasara ng lahat ng pribado at pampublikong sementeryo dito sa lugsod.

Bunsod din sa nasabing resolusyon, ang Lokal na Pamahalaan ng Lungsod ay nagsagawa ng ibat-ibang pagpapatupad ng mga hakbang upang mapangalagaan ang pangkalahatang kapakanan ng mga naninirahan o mamamayan nito.