Mga kababayan narito ang ating Vaccination Accomplishment Report as of June 4, 2021. Ito po ang bilang ng mga nabakunahan.

A1- Health Workers

Sinovac

1st Dose: 129
2nd Dose: 129

Astrazeneca

1st Dose: 369
2nd Dose: 326

A2- Senior Citizen

Sinovac

1st Dose: 670
2nd Dose: 616

Astrazeneca

1st Dose: 839
2nd Dose: 0

A3- Co-morbidity

Sinovac

1st Dose: 218
2nd Dose: 87

Astrazeneca

1st Dose: 617
2nd Dose: 0

Halina’t Magpatala upang Covid-19 ating mapuksa!

REGISTRATION LINK: http://bit.ly/SCMCovid19_VaccineReg